Handelsbetingelser

Her finder du vores handelsbetingelser

 

1. Betaling af Lovpakken og tilmelding

Betalingen af din lovpakke skal være os i hænde dagen før du skal starter på teorimodul 2. Ved køb af lovpakke indgår du en bindende aftale med Kastrup Køreskole. Lovpakken kan derfor ikke refunderes.​

Køreskolen kan opkræve depositum ved tilmelding til lovpakkeforløb. Depositummet fratrækkes lovpakkeprisen ved opstart, og refunderes ikke ved afmelding fra en tilmelding mindre end 3 uger før opstart. 

Køreskolen opkræver gebyr ved afmelding til en tilmelding mindre end 3 uger før opstart, eller ej fremmøde til en tilmelding.

 

1.1. Returret

Du har 14 dages returret så længe din lovpakke eller generhvervspakke ikke bliver brugt, det vil sige hvis du er startet på skolen kan det ikke refunderes, og de 14 dages returret ophøres.​

 

2. Refusion

Ønsker du ikke at fortsætte undervisningen hos Kastrup Køreskole efter at du eventuelt har betalt forud for ydelser, dog ikke Lovpakken, og Generhvervspakke da de er bindende:

Kravet om evt. refusion skal være forelagt Kastrup Køreskole senest inden for et år efter den første indbetalingsdato. Derefter har man ingen krav på tilbagebetaling.

Alle køb hos Kastrup Køreskole er gyldige i et år, og træder i kraft ved første fremmøde.​

 

3. Lektionsplan

Din lektionsplan skal medbringes til alle teori- og praktiske lektioner jf. lovkravet. Lektionsplanen skal underskrives både af elev og kørelærer ved hver gennemført lektion. Køreskolen skal afvise en elev, hvis lektionsplanen ikke er medbragt til undervisningen jf. lovkravet. Har du mistet din lektionsplan, skal du betale 1500 kr. i gebyr for at få rekonstrueret lektionsplanen med underskrift, stempler og øvrig dokumentation.​

 

4. Førstehjælp

Det har været et lovkrav siden 1. oktober 2006, at alle der tager kørekort for første gang, skal gennemføre et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Et førstehjælpskursus skal gøre dig i stand til at håndtere trafikulykker. Kurset omfatter 8 timers undervisning, hvor 4 af timerne er om basal genoplivning og de sidste 4 handler om færdselsrelateret førstehjælp. Husk at bestille dit førstehjælpskursus i god tid. Kastrup Køreskole sørger for førstehjælpskurser løbende med vores samarbejdspartner på Amager.

 

5. Afbudsregler

Afbud til Førstehjælpskursus: Afbud til et førstehjælpskursus skal ske senest ske 3 hverdage før kursusdagen. I tilfælde af manglende fremmøde eller afbud på et senere tidspunkt skal du betale for et nyt førstehjælpskursus. Ved afbud skal du kontakte køreskolen skriftligt på mail info@kastrupkoreskole.dk

Afbud til en praktisk lektion (kørelektion): Du skal aflyse en praktisk kørelektion senest kl. 12:00 hverdagen før. Ved for sent afbud eller manglende fremmøde uanset årsag, skal du betale for de bookede lektioner.

Afbud til Manøvrebane: Du skal senest 7 hverdage før og senest kl. 12 afmelde din tid til manøvrebane. I tilfælde af manglende fremmøde eller sen afmelding skal du på ny betale for manøvrebane. Afbud skal ske skriftligt til køreskolen på info@kastrupkoreskole.dk

Afbud til glatbane: Du skal melde afbud til glatbane senest kl. 12:00 8 hverdage før. Ved manglende fremmøde eller senere afmelding, skal du betale for din glatbane lektion. Afbud skal ske skriftligt til info@kastrupkoreskole.dk 

Afbud til en teori-/køreprøve: Du skal senest 7 hverdage og senest kl. 12:00 melde afbud til en teoriprøve eller en køreprøve. Melder du afbud samme dag pga. sygdom, skal du aflevere en lægeerklæring til Politiet for at undgå et nyt prøvegebyr. Du skal aflevere lægeerklæringen til din kørelærer, senest 5 hverdage efter prøvedatoen.​

 

6. Teori- og køreprøve

Køreprøven består af en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske prøve kan tidligst foregå én måned før du fylder 18 år. Du kan først aflægge den praktiske prøve, når du er fyldt 18 år, og har bestået teoriprøven. Den praktiske prøve skal være aflagt senest 12 måneder efter, at du har bestået teoriprøven. Når du er klar til teoriprøven, aftaler du med din kørelærer, hvornår du skal op til en teoriprøve. Din kørelærer vil booke en teori- eller praktisk prøve sammen med dig.

Kørelæren kan først booke en teoriprøve, når din ansøgning om kørekort er godkendt af Kommunen og/eller Politiet. Bemærk at der beregnes ekstra kørelektioner til afholdelse af den praktiske køreprøve (typisk 3-4 lektioner - Se evt. under Priser). Du skal huske at medbringe din ansøgning, pas eller opholdstilladelse og lektionsplan med til teori- og praktisk prøve.​

 

7. Sagsbehandling af ansøgning

På manøvrebanen eller første gang til Teori får du uddelt et ansøgningsskema til kørekort, som du skal udfylde. For at køreskolen kan behandle din ansøgning, skal du medbringe din ansøgning (udfyldt og underskrevet), en lægeerklæring, pasbillede og førstehjælpsbevis efter at du har gennemført lektion nr. 17 + 18. Du skal aflevere ansøgningen på køreskolen og betale et berammelsesgebyr.​

 

8. Sammenhængende undervisning

Undervisningen skal være sammenhængende. Dvs. at der ikke må være pauser eller afbrydelser i køreuddannelsen af længere varighed. Hvis du har været fraværende i mere end tre måneder, skal du begynde forfra på køreundervisningen. Dette betyder, at du skal have en ny lektionsplan, og du skal oprettes på ny i teoriprogrammet Køreklar samt betale igen. Desuden mister du også retten til Lovpakken, ligesom det er gældende hvis du er fraværende pga manglende betaling af prøvegebyrer og ikke kan imødekomme tildelte prøver i mere end en periode på 3 mdr mister du retten til lovpakken eller de dele der måtte mangle at blive afviklet.