Vores priser

Priser per 1. maj 2024

 

TRAILERKORT B/E      5.000,- kr

 • 4 lektioner teorikursus (4x45 min.)   
 • 6 lektioner kørsel på vej  (6x45 min.)
 • Praktisk køreprøve   

Prøvegebyr til Færdselsstyrelsen 

 

Udgifter udover Lovpakken

 

Lægeattest, egen læge ca 500-800 kr.

Ekstra kørelektioner 600 kr. pr. lektion (45 min)

 

 

Generhvervspakke 4.000,- kr 

(Generhverv samt kontrollerende køreprøve)

 

Opkvalificering til teoriprøve (online eller fremmøde)

2 Kørelektioner á 45 min. og leje af bil til praktisk prøve er inkl.

Online teoriadgang under forløbet (3 måneder)

inkl. online evaluerende teoriprøver (Værdi 300 kr.)

Færdselsstyrelsens prøvegebyr og berammelsesgebyr er ikke inkluderet.

 

Tillæg til Generhvervspakke

Personlig undervisning af evaluerende prøver og repetition af teoristof.

3 x 45 min. 1.575 kr.

 

 

LOVPAKKE TIL KAT. B: 16.495 kr.

 • Ubegrænset teori
 • Evaluerende prøver
 • Manøvrebane 4 lektioner
 • Glatbane-Køreteknisk Anlæg 4 lektioner
 • 16 lektioner på vej (kørselslektioner á 45 min)
 • Online Teoriadgang under forløbet
  inkl. online evaluerende teoriprøver (værdi 300 kr.)
 • Ved tilmelding kan der opkræves et depositum på 1.500 kr. som fratrækkes lovpakkeprisen ved opstart. 
  *se handelsbetingelserne
   

Udgifter udover Lovpakken
 

Prøvegebyr til Færdselsstyrelsen 1.170 kr.
 
Berammelsesgebyr 300 kr.
 
Færdselsrelateret førstehjælp 800 kr.
 

Lægeattest, egen læge ca. 500-800 kr.

 
Leje af skolevogn til prøve 1.500 kr. (på Amager)
 
Ekstra kørelektioner 585 kr. per lektion (45 min.)
Tillæg for eftermiddag og weekend.
 

 

 

​Priser uden køb af pakke.

 

1.500 kr.  Skolevogn til praktisk køreprøve (på Amager)

 

3.395 kr.  Ubegrænset teori i et år inkl. alt administration.

 

2.395 kr.  Manøvrebane inkl. 4 lektioner

 

2.595 kr.  Køreteknisk kursus incl. 4 lektioner

 

585 kr.    Kørelektion på vej á 45 min. Tillæg for weekend/aften

 

300 kr.    Adgangskode til onlineteori

 

800 kr.    Førstehjælpskursus

 

300 kr.    Berammelsesgebyr

 

1.500 kr.   Afmeldingsgebyr

Afmelding fra en tilmelding mindre end 3 uger før opstart.

 

Alle priser er inkl. moms, dog ikke prøvegebyrer mv.